Hur man köper

Varför anlita en mäklare som hjälp vid båtköp

Båtmäklare arbetar som fastighetsmäklare. De är agenter som man konsulterar för att hitta och köpa en båt och som man anlitar för att lista, representera och sälja ens båtar. Traditionellt betalar säljaren båtmäklarens provision – inte köparen, men mäklare har en skyldighet gentemot både köpare och säljare i varje transaktion.

Båtförsäljaren representerar nya båtsortiment. De tar ofta ”inbyten” för att underlätta försäljningen av en ny båt. Försäljaren annonserar sina inbyten, ofta till mycket fördelaktiga köp. Några försäljare renoverar båten innan den läggs ut till försäljning, andra erbjuder ett garantiprogram för begagnade båtar, liknande de som finns inom bilindustrin, särskilt för mindre båtar

Mäklarens roll för köparen

  • De flesta begagnade båtar som annonseras i YachtWorld är antingen en “central agenturlistning” från en båtmäklare eller ett inbyte av en nybåtförsäljare.  Om du tittar på en listning från en mäklare eller ett inbyte, är det troligt att mäklaren eller försäljaren känner båten utan och innan. De har valts ut av ägaren/säljaren att exklusivt representera denna båt (eller så är det återförsäljaren som äger båten) och alla förfrågningar måste gå via denna båtmäklare eller båtförsäljare. Om du inte redan arbetar med en båtmäklare, och om du hittar en båt av intresse hos YachtWorld, kan du kontakta mäklaren som är ansvarig för listningen direkt.  Ett mer givande alternativ kan vara att välja en egen båtmäklare och konsultera denne om alla båtar du är intresserad av, och låta mäklaren representera dig och dina frågor och transaktioner.
  • Den inledande förfrågan – En professionell mäklare lyssnar noga till dina önskningar och behov och kommer att hjälpa dig att avgöra om båten du är intresserad av är rätt båt för dig till bästa möjliga värde.  De kan objektivt informera dig om fartygets skick innan du bestämmer om du vill avsätta tid för att titta på den.  De hjälper dig att avgöra om det finns liknande båtar på (och utanför) marknaden, båtens historia, hur länge den har varit till salu och säljarens motivering. Vem som helst kan ta reda på båtpriser, men det krävs en professionell mäklare med ingående kunskap om rådande marknadsläge, en förtrogenhet med liknande båtar och information om aktuella försäljningspriser och tid på marknaden genom www.soldboats.com, en industriresurs som inte är tillgänglig för allmänheten.
  • Få ett båtlån och sjöförsäkring – Du kanske vill förkvalificera dig för ett båtlån innan du handlar. Det ger dig extra förhandlingsfördelar och andrum när du förhandlar om priser. YachtWorld erbjuder en mängd  specialiserade marina finansieringsbolag.
  • Att lägga ett bud på en begagnad båt – En professionell mäklare kan hjälpa köparen att besluta om ett realistiskt bud som ökar chanserna att få köpa en begagnad båt till ett rimligt och skäligt pris, och med de nödvändiga elementen som behövs för att skydda dina intressen. Din mäklare förbereder ett köperbjudande med din underskrift.  Det bör innehålla villkoren för försäljning, inklusive åtaganden som du och säljaren kommit överens om samt när dessa åtaganden skall fullföljas. Du gör också en ”god tro”-insättning på båten, vanligtvis placerade i deposition, och med förbehåll för sjöduglighetstest och besiktning.
  • Att lägga ett bud på en ny båt– Försäljare som tar inbyten ska informera dig om skattefrågor och skattebesparing som hör till inbytet.  Prisförhandlingar kan innefatta att göra din nya båt tillgänglig för visning för andra återförsäljarklienter i framtiden. Beroende på om fartyget är specialbyggd, delvis specialbyggd eller en produktionsmodell finns det vanligtvis en baskostnad plus transportkostnader från tillverkaren till återförsäljaren plus tillvalsutrustning och installation.
  • Pappersarbete – Professionella mäklare och försäljare känner till vilka papper som krävs i deras land, stat eller provins, från den första offerten till det slutliga inköpet och från köpekontrakt till licensering och registrering; eller dokumentation och överföring, till skattebetalning och andra avgifter, liksom certifikat för ägandeskap, säkerhetsavtal och andra handlingar som behövs för att slutföra ett köp. Det behövs till exempel tjugotre formulär för att slutföra ett köp med en mäklad båt i Florida (27 för båtar med utländsk flagg). Yrkespersoner förstår de maritima bestämmelserna/maritima och sjörättsliga panträtter.  Maritim- och sjöpanträtt för den typ av fartyg som de företräder, liksom kontrakt med agenturer, listningsavtal, avslut, depositioner och spärrade konton för att skydda medel.
  • Sjöduglighetstest och besiktning – Köparen av en begagnad båt kräver vanligtvis ett sjöduglighetstest och översyn av en båtbesiktningsman. Köparen betalar för besiktningen och för upptagandet av båten ur vattnet för inspektion. Din båtmäklare är vanligtvis med vid sjöduglighetstestet och båtbesiktningen för att hjälpa dig att hantera de frågeställningar som nästan oundvikligen uppstår vid en inspektion och att sätta dem i sitt sammanhang. De kan hjälpa dig att uppskatta den tid och kostnad som kommer att krävas för att rätta till felen och var du kan få riktig information om sådant som är främmande. Din långivare och försäkringsgivare kommer vanligtvis att kräva en kopia av besiktningen.
  • Konsten att förhandla i en affärsuppgörelse – Mäklaren kan utnyttja sin position som mellanhand för att föra förhandlingarna mellan köpare och säljare till en lyckad uppgörelse.
  • Skyddade medel – En professionell mäklare kommer att använda ett spärrat konto för kundernas medel, och garanterar att eventuella tidigare lån eller inteckningar vid avslut löses. Detta skydd är av avgörande betydelse för köparen och säljaren och kan vara en potentiell fara i en privat transaktion utan mäklare.
  • Efter försäljningen – Din mäklare och försäljare kan hjälpa dig att hitta båtplats, samt specialister eller verkstäder för underhåll och reparation av båten. De kan rekommendera dig kurser i segling, navigation och sjömanskap. Deras erfarenheter av lokala farvatten kan hjälpa dig att planera en rutt för en fin dag, helg eller längre resor. De kan tipsa dig om båtklubbar, tävlingar och möten sponsrade av tillverkare och återförsäljare. Dessutom har du fått en ny båtvän för livet.

Sök mäklare efter geografisk ort.
Sök en båt, visa sedan den mäklare som är ansvarig för listningen.