Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

Boats Group Copyright


Företagsnamn

© Copyright 2023 Boats Group
1221 Brickell Avenue Suite 2300, Miami, FL 33131.
Alla rättigheter skyddade.

Allmänt

Denna webbsida presenteras "som den är", utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsad till, de underförstådda garantierna om bruksduglighet, duglighet för specifikt syfte eller icke-begränsning.

Denna webbsida kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Ändringar och tillägg görs regelbundet i denna information. Boats Group kan göra tilläg och/eller ändringar på denna webbsida och/eller de tjänster som beskrivs häri.

Copyright

Copyrighten på denna webbsida tillhör Boats Group, och denna sida får endast användas i informationssyfte.

Om du har frågor om copyright eller varumärken, eller vill ha mer information om Intellektuell egendom, var god kontakta Boats Group Intellectual Property Department på +44 (0)1329 222300.

Det är strängt förbjudet att återproducera, återpublicera, kopiera, överföra eller distribuera innehåll i någon form, eller på något sätt. Du får inte modifiera, anpassa, reversera eller på något sätt utnyttja något innehåll helt eller delvis, förutom som det uttryckligen fastställs i Villkor för användning eller Besöksavtal (om det finns på sidan) och/eller det föregående skriftlig tillåtelse från innehållets ägare. Icke auktoriserat bruk av innehållet innebär brott mot lagar om copyright och varumärken, och kan också vara ett brott mot konfidentialitet och offentlighetslagar, och/eller kommunikationsregleringar och författningar. Eventuella ovan nämnda lagbrott kan leda till bestraffning.

Varumärken

Varumärken, servicemärken, varunamn, domännamn och logotyper ("Trademarks") som visas på webbsidan är antingen väntande, registrerade eller oregistrerade varumärken hos Boats Group eller dess respektive ägare. Du får INTE använda något av varumärkena utan uttryckligen skriftligt godkännande av Boats Group eller dess respektive ägare.

Om du har några frågor gällande denna information om copyright och varumärken, eller mer information om Intellektuell egendom, kontakta avdelningen för Intellektuell Egendom på Boats Group, på +44 (0)1329 222300.