YachtWorld konfidentialitetsförklaring
(Omarbetat juli 2016)

Webbsidan YachtWorld.com ("webbsidan") ägs och drivs av Boats Group ("YachtWorld.com", "vi", "oss", "vår"). Följande konfidentialitetsförklaring beskriver webbsidans praxis gällande urval, underhåll och vilken information som visas av den som kommer från sidbesökare endast. DENNA KONFIDENTIALITETSFÖRKLARING GÄLLER INTE MEDLEMMAR, SOM PER DEFINITION ANVÄNDER DENNA SIDA FÖR AFFÄRSSYFTEN. Denna konfidentialitetsförklaring gäller heller inte off-line-urvalet av information från YachtWorld.com.

Om du har några frågor om denna konfidentialitetsförklarig, kontakta policies@yachtworld.com för mer information.

Samlad information:

YachtWorld.com är den enda ägaren till den information som finns samlad på denna sida. YachtWorld.com samlar information samlar information på flera olika platser på denna webbsida, vilket diskuteras nedan:

Personal Boat Shopper:

För att kunna hålla sidbesökare informerade om ny båtlistningar på webbsidan har vi funktionen Personal Boat Shopper, vilken är en e-postlista. För att kunna erbjuda denna tjänst samlar vi e-postadresser från sidbesökare som vill vara delaktiga i Personal Boat Shopper. Den information som ges i form av e-post går inte att välja bort om en sidbesökare väljer att delta i e-postlistan. För att ta bort ditt namn från en e-postlista, klicka på länken "säg upp prenumeration" som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden, eller kontakta Kundservice.

Sälj din båt:

Istället för att välja ut en mäklare som ska annonsera en båt till salu kan sidbesökare, som vill sälja en båt och locka intresserade mäklare, ge grundläggande information om den aktuella båten som sedan medlemmar i sidan www.boatwizard.com (endast för medlemmar) kan se. För att kunna annonsera en båt och locka medlemmar, måste sidbesökare fylla i de obligatoriska formulären. I dessa formulär samlar vi en begränsad mängd personlig information såsom: (i) namn och (ii) post- och e-postadresser. Uppgivandet av denna personliga information är obligatorisk och om de inte fyller i dessa formulär kan sidbesökare inte lägga upp sin information genom denna webbsida. I dessa formulär ber vi också om icke-personlig information om den båt som sidbesökaren önskar sälja.

Undersökningar och tävlingar:

För att kunna förbättra våra tjänster och webbsidans kvalitet, och våra besökares upplevelse av den, utfärdar vi undersökningar och tävlingar bland våra besökare, som kräver uppgivande av personlig information som namn och e-postadress, liksom icke-personlig information om sidbesökarens upplevelse av webbsidan. Deltagande i undersökningar och tävlingar och det medföljande uppgivandet av personlig information är frivilligt.

Jobbansökningar:

För att söka jobb hos oss kan sidbesökare skicka oss ett CV som vi tar i beaktan. Vi sparar informationen i CV:t.

E-post till en medlem i YachtWorld.com:

Sidbesökare kan kommunicera direkt med en medlem från YachtWorld.coms medlemssida. Medlemmen kan skräddarsy ett e-postformulär som begär specifik information från sidbesökaren, inklusive men inte begränsat till namn, e-post, telefonnummer, adress, och annan information inklusive båten av intresse, nuvarande båt eller annan relevant information. Medlemmen kan beteckna denna information som obligatorisk eller frivillig. Det kan hända att vi behåller en kopia av dessa kommunikationer för systemhantering, spårning och rapporteringssyften. Vi har ingen kontroll över vad som görs med den information som samlas ihop av medlemmen genom medlemssidan.

Båtsektion i Gula sidorna:

Sidbesökare kan önska få information från andra företag som har listningar i båtsektionen på Gula sidorna i YachtWorld.com (BYP marinregister; BYP=Boating Yellow Pages). Det kan hända att vi behåller en kopia av dessa kommunikationer. Vi har ingen kontroll över vad det aktuella företaget gör med den infomation som sidbesökaren frivilligt har uppgivit.

Webbloggar:

Vi samlar icke-personlig information såsom IP-adress, webbadress till den besökta sidan, refererande sidadress och information om sidbesökarens webbläsare för att kunna räkna sidbesök på vår sida för trafikinformation.

Cookies:

Vi använder cookies, vilket är små textfiler som lagras på sidbesökarens dator, för att samla och hålla koll på information relaterad till sidbesökare, för att känna igen sidbesökare när de besöker vår webbsida, för att göra deras upplevelse personlig för att i allmänhet kunna betjäna sidbesökare bättre. Till exempel kan en sidbesökares adress eller postnummer underrätta oss om vilken regionanpassad annonsering sidbesökaren ska se på sidan. Cookies hjälper oss också att undersöka sidtrafikmönster och förbättra sidan.

Web Beacons:

Vi har en web beacon (en osynlig, en-pixelbild) på webbsidor och några av våra HTML-formaterade e-postmeddelanden. Vi kan använda dessa för flera olika syften, som till exempel att räkna besökare på våra webbsidor, att övervaka hur våra sidbesökare navigerar på vår sida, eller för att räkna hur många nyhetsbrev eller e-postmeddelanden som faktiskt öppnades. Dessutom kan tredje parter som har annonser eller innehåll på denna webbsida eller i våra e-postmeddelanden använda web beacons. Vi har ingen kontroll över web beacons som används av dessa tredje parter.

Skicka e-post till YachtWorld.coms personal:

När sidbesökare skickar e-post till en avdelning eller en ur personalen, så sparas detta meddelande kanske, eller kanske inte, för en framtida referens, och vidarebefordras kanske, eller kanske inte, till tredje parter.

Avslöjande av insamlad personlig information:

För att kunna använda denna sida behöver du inte uppge någon personlig information, men då du väljer att ge ut personlig information kan det hända att vi avslöjar följande information för affilierade tredje parter såsom andra websidor som ägs och drivs av YachtWorld.com och till icke-affilierade tredje parter såsom marknadsföringsföretg, båtmäklare, båtförsäljare och tillverkare. Informationen som avslöjas kan bestå av data som angivits i ett av våra formulär, genom cookies, web beacons och webbloggar såsom en sidbesökares namn, adress, e-postadressm annan kontaktinformation, båtinformation, båtkategori, motorinformation, båttillbehör och alternativ och information om sidbesökarens transaktioner och upplevelser av företag i relation till YachtWorld.com.

Om du inte vill att vi ska dela med oss av din personliga information med tredje parter för deras direkta marknadsföringssyften, var god kontakta oss via telefon eller e-post, se nedan, och be att din information inte ska delges.

+44 (0)1329 222 300

ecs@yachtworld.com

Vi använder icke-personlig information som kumulerade demografiska data och information om våra båtar för att analysera och utveckla vår marknadsföringsstrategi, och för att fastställa hur sidbesökare hittade oss, eller deras intressen av våra tjänster, och hur vi ytterligare kan förbättra webbsidan utifrån dessa data.

Det kan hända att vi anställer tredje parter för att utföra funktioner för oss. Exempel på dessa funktioner innefattar utan begränsning att skicka e-postmeddelanden eller annan kommunikation för oss, eller assistera oss med PR och markandsföring. Dessa tredje parter kan ha tillgång till våra sidbesökares personliga information, detta för att de ska kunna utföra dessa tjänster för oss.

Det kan hända att vi avslöjar personlig information om våra sidbesökare när vi enligt lag är skyldiga att göra det, på begäran av regeringsauktoriteter, eller för att verifiera eller styrka överensstämmelse med den policy som styr webbsidan, och med tillämpliga lagar. Vi kan också avslöja sidbesökares personliga information där vi tror att avslöjande är nödvändigt för att begränsa vårt lagliga ansvar, eller för att skydda våra sidbesökares säkerhet, eller styrka deras rättigheter.

Vi kan sälja, överföra eller på annat sätt avslöja sidbesökares information i samband med en ihopslagning, konsolidering, försäljning av i princip alla tillgångar, eller andra fundamentala förändringar i företaget.

Partners:

Några av våra partners erbjuder tjänster på webbsidan. För att kunna bistå med tjänster samlar våra partners in personlig information från sidbesökare. Vi är mycket noggranna med våra val av partners men vi har varken kontroll eller ansvar för hur våra partners samlar in sin information. Sidbesökare bör läsa våra partners konfidentialitetsförklaringar för att kunna ta ett välgrundat beslut om huruvida personlig information ska uppges.

Korrigera/Uppdatera personlig information:

Om en sidbesökares personliga information ändras så har vi utarbetat en metod för att kunna korrigera, uppdatera eller avlägsna personlig information. Sidbesökare kan få sin personliga information uppdaterad, ändrad eller avlägsnad genom att kontakta en kundservicerepresentant på ecs@yachtworld.com.

Länkar till andra webbsidor:

Webbsidan innehåller länkar till andra sidor som inte samarbetar med oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för dessa sidors konfidentialitetspraxis. Dessa andra webbsidor drivs oberoende av Boats.com och har sin egen policy för konfidentialitet och säkerhet. Vi rekommenderar därför sidbesökare att vara uppmärksamma när de lämnar denna webbsida och att läsa varje webbsidas konfidentialitetsförklaring innan du avslöjar någon personlig information.

Säkerhet:

Observera att vi inte kan garantera säkerheten för någon personlig information som du överför till oss, utan du gör det på egen risk. Om du har några frågor om säkerheten på webbsidan så kan du skicka ett e-postmeddelande till policies@yachtworld.com.

Barns bruk av webbsidan:

Vår webbsida riktar sig inte till barn under 13 år och vi accepterar inte medvetet några beställningar, registreringar eller förfrågningar efter varor eller tjänster från personer under denna ålder. Vi tillåter inte att någon under 13 år registrerar sig hos oss. Om vi får veta att en förfrågn har kommit från en person under denna ålder kommer vi inte att svara. Vi kommer istället att anstränga oss för att radera eventuell information som uppgivits av detta barn.

Meddelande om ändringar:

Det är sidbesökarens ansvar att följa vår konfidentialitetslänk, så att denne alltid är medveten om vår aktuella praxis. Det kommer alltid att finnas en länk till vår konfidentialitetsförklaring på vår hemsida så att sidbesökare alltid kan känna till vår aktuella praxis för informationsinsamling, underhåll och avslöjande av information. Varje uppdatering antecknas vid det senaste uppdateringsdatumet. Om vår konfidentialitetspraxis ändras på ett sätt som gör att vi får använda icke-allmän personlig information på ett sätt som vi inte tidigare fått enligt vår konfidentialitetsförklaring, så kommer sidbesökare att få välja om de vill låta oss använda deras icke-allmänna personliga information på det nya sättet.